گروه آتش

   انواع آتش ,  ویژگی های آن , روش اطفاء و خاموش کننده های مناسب آن..............

  

گروه آتش نوع آتش مثال ويژگي ها روش اطفاء خاموش كننده مناسب
A

مواد خشك

ويا جامدات

چوپ-كاغذ-پارچه-لاستيك-پلاستيك-فرش-توتون-الياف-نفتالين و ... . اكثر تركيبات كربني، موقع  سوختن گازهاي سمي توليد مي كنند. كه ممكن است شعله دار و يا درون سوز باشند. معمولا پس از سوختن از خود خاكستر يا مواد ديگر به جا مي گذارند.

1-    سردكردن

2-    جدا سازي

3-    خفه كردن

انواع كپسولهاي آبي و در زماني كه آتش برون سوز بوده يا حجم آن كم باشد استفاده از كپسول پودري
B مايعات قابل اشتعال بنزين-گازوئيل-نفت-تينر-گريس-الكل-اتر-استن-گليسيرين و ... . اكثر مايعات نفتي موقع سوختن دود سياه رنگ ونسبتا سمي توليد ميكنند آتش ناشي از آنها به آتشهاي سطحي معروفند،به علت اينكه سبكتر از آب هستند روي ان شناور مي مانند وآب موجب گسترش مي شود.

1-       خفه كردن

2-       جدا سازي

انواع كپسولها پودري و يا كپسولهاي كف ساز
C گازهاي قابل اشتعال متان-اتان-بوتان-پروپان-استيلن-اكسيژن-هيدروژن و ... . با كمترين گرما مشتعل مي شوند،درحجم زياد ايجاد انفجار ميكنند،تركيب اكسيژن خالص با چربي يك واكنش گرمازا است .موجب انفجار ويا اشتعال مي شود،شعله هيدروژن بي رنگ است. 1- جدا سازي انواع كپسولهاي آبي و پودري و در بعضي مواقع كپسولهاي گازي
D فلزات قابل اشتعال ليتيم- سديم- پتاسيم-منيزيم-تيتانيم-زيركانيم و ... . ليتيم با آب جوش وسديم با آب در هردمايي واكنش مي دهد.ودر سطح آب توليد شعله مي كند، 1- جدا سازي انواع كپسولهاي پودري
E

برق و

الكتريسيته

كليه ادوات برقي كابل ها وسيمهاي برق و...... حريق الكتريكي مطلق وجود ندارد. معمولا در اثر دو جريان و يا در اثر گرم شدن بيش از حد ايجاد مي شود. جريان برق به راحتي از آب يا كف آتش نشاني مي گذرد.

1-       قطع جريان برق

2- خفه كردن

انواع كپسولهاي گازي و انواع كپسولهاي پودري
F مواد منفجره

باروت- C.4 - T.N.T

آمفو-ديناميت-پتن-نيتروسلولز و ... .

چنانچه ضربه، فشار و گرماي مناسب در يك لحظه ايجاد شود منفجر مي گردد. تي.ان.تي. و سي4 با آتش منفجر نمي شوند. بلكه در آن ذوب شده و مي سوزند. ديناميت نيز در آتش ذوب ميشود و در حين سوختن تق تق مي كند. جدا سازي انواع كپسولهاي آبي وانواع كپسولهاي پودري

 

 

نقشه شرکت

6565

اطلاعات تماس

home آدرس : اصفهان – شهرک صنعتی جی – خیابان پنجم- پلاک 55

کد پستی : 8159485146
phone تلفکس : 12 الی 35720508-031

 پست الکترونیکی :

Telegram Messenger